Tekomo Byggnadskvalitet AB | _myinstalls_justanotherapp
20631
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-20631,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

TEKOMO BYGGNADSKVALITET AB –  Miljökonsulter med  Miljö-och Byggnadshygieniskt laboratorium

Vi är miljökonsulter i byggbranchen med eget laboratorium där vi analyserar farliga, miljöfarliga och hälsofarliga ämnen i och kring byggnader av olika slag (kontor, bostäder, industrier, etc.). Laboratoriet är till stor nytta i vårt utredningsarbete och det ger oss också möjlighet att arbeta snabbare och effektivare.

Vi utför olika typer av undersökningar av betydelse för en god innemiljö, arbetsmiljö och yttre miljö eller för fastighetens funktion och värde. Typer av undersökningar är bl a byggnadskadeutredningar, innemiljöutredningar, miljöinventering, markundersökning, luftmätning, kontroll av ventilationssystem, städkvalitetsundersökning och vattenundersökning.

Våra laboratorieanalyser används som underlag i egna och externa kunders undersökningarna och har normalt en svarstid på 2-4 dagar. Vid behov utför vi expressanalyser med svar samma dag, ex. asbestprov.

Analyser

Miljö-analyser för identifiering av mögelsvamp, rötsvamp och andra mikroorganismer; asbest, PCB  och PAH;  Bensin-kolväten (oljeföroreningar), VOC (flyktiga organiska ämnen), Tungmetaller,  Kasein,  Damm & damm-föroreningar av olika slag (asbest, mineraliska fibrer och partiklar, mögelsporer, pollen och andra allergena ämnen etc.) m.fl.

SE ANALYSER
Utredningar

Våra utredningar gäller framförallt innemiljöproblem och misstänkta byggnadsskador (fukt, mögel och röta) samt miljöinventeringar av farliga ämnen i byggnader och i kringliggande mark. Vi utreder när klagomål förekommer på miljöfaktorer och hälsobesvär av diffus karaktär (Sjuka Hus syndrom) samt vid bristfällig rengöring/städning (lokalytor & ventilation) med misstänkt hälsopåverkan (i förskolor, skolor, sjukhus).

SE UTREDNINGAR
Utlåtande

I våra konsultrapporter och analysprotokoll jämförs och utvärderas analysresultaten mot  gällande lagar inkl. gränsvärden samt med riktvärden, branschstandarder etc. På detta sätt utvärderar vi bristerna och kan identifiera och verifiera innemiljöproblem (fukt & mögel etc.), bedöma riskerna i arbetsmiljön (ex. asbest) och också  skapa underlag för olika aktörer i byggbranschen till deras egna undersökningar av innemiljö och omgivningsmiljö samt värderingar av olika slag.

Erfarenhet

Vi har över 30 års erfarenhet av undersökningar gällande brister i inne- och arbetsmiljö, byggnadsskador och farliga och miljöfarliga ämnen.

Föreläsningar

Tekomo håller föreläsningar inom inomhusmiljö, byggnadsskador och farliga ämnen, bl a på Lunds Tekniska Högskola.

Kurser

Vi ger kurser i provtagning och mätning för utredare inom området byggnadsskador, inventering av farliga ämnen och städkvalitet.

KONTAKTA OSS

Öppettider: 08.00 – 16.30

Telefonnummer: 040 – 42 13 30

Email: info@tekomo.se, faktura@tekomo.se

Adress: Hammargatan 11A, 235 32 Vellinge

KONTAKTA OSS